V soboto, 11. 5. 2019, bo po šolskem koledarju delovna sobota. Nadomestili bomo petek, 3. maja 2019, ko smo bili prosti.

Ker je to sobota , bomo pouk organizirali malo drugače:

Jutranjega varstva in podaljšanega bivanja ne bo, prav tako ne bo šolskega kosila. V jutranjem varstvu vozačev bo  učiteljica Nevenka Sedovšek (učilnica 1. a razreda).

Učenci prvega triletja in 4. razredov bodo imeli pouk.

Učenci 5. razredov bodo imeli tehniški dan.

Učenci 8. in 9. razredov bodo imeli športni dan v telovadnici – športne igre.

Učenci 6. in 7. razredov bodo imeli pouk po urniku za petek. Izvajali bomo skrajšane ure – šolska ura bo trajala 30 minut. Predur ne bo. Učitelji v 6. in 7. razredu bodo učili po urniku, med prostimi urami bodo šli dežurat v telovadnico. Učitelji predmetne stopnje, ki ne bodo imeli pouka, bodo dežurali v telovadnici.

Razpored ur:

1. ura 8.20 – 8.50
2. ura 8.55 – 9.25

GLAVNI ODMOR – MALICA (od 9.25 do 9.40)

3. ura 9.40 – 10.10
4. ura 10.15 – 10.45
5. ura 10.50 – 11.20
6. ura 11.25 – 11.55

Po 6. uri ne bo več pouka.

Učenci bodo šli po pouku domov, vozači pa počakali na prevoz v 3. a razredu, pri učiteljici Renati Ravšer. Šolski prevozi bodo organizirani po prilagojenem urniku.

Ravnatelj: Janko Plešnik