Strokovni delavci šole

ZAP. ŠT. PRIIMEK IN IMEE-NASLOV 
1.BIVŠEK POLONCAbivsek.polonca@os-mezica.si
2.FAJMUT NATAŠAfajmut.natasa@os-mezica.si
3.FAJMUT ANDREJKA
4.FINŽGAR ROMANAr.finzgar@gmail.com
6.GERDEJ NEJCnejc.gerdej@os-crna.siračunalničar
7.IRŠIČ BORUTirsic.borut@os-mezica.si
8.IVARTNIK BOJANivartnik.bojan@os-mezica.si
9.IVARTNIK NATAŠAivartnik.natasa@os-mezica.si
10.JANKO PEČNIK LIDIJAjanko.pecnik.lidija@os-mezica.sispecialna pedagoginja
11.KARNIČNIK MARJETAkarnicnik.marjeta@os-mezica.si
12.KORASA MATEJAkorasa.mateja@os-mezica.si
13.KOTNIK KLAVDIJAkotnik.klavdija@os-mezica.siknjižničarka
14.KREJAN KATJAkrejan.katja@os-mezica.si
15.LAPANJA MIRJAMlapanja.mirjam@os-mezica.si
16.LEDNIK MITJAlednik.mitja@os-mezica.si
17.LIPOVNIK NATAŠAlipovnik.natasa@os-mezica.si
18.LJUBOJEVIĆ LUPŠA BARBARAljubojevic.lupsa.barbara@os-mezica.si
19.METELKO ŠPELAmetelko.spela@os-mezica.si
20.NAVERŠNIK BELHAIMA BARBARAnaversnik-belhaima.barbara@os-mezica.si
21.NOVOTNIK DANICAnovotnik.danica@os-mezica.si
22.OCEPEK DAMIRocepek.damir@os-mezica.si
23.OCEPEK METKAocepek.metka@os-mezica.si
24.PERMANŠEK NIKApermansek.nika@os-mezica.si
26.PLEŠNIK JANKOravnatelj@os-mezica.siravnatelj
27.PODOJSTERŠEK NATAŠApodojstersek.natasa@os-mezica.si
28.POTOČNIK GORDANApotocnik.gordana@os-mezica.si
25.POTOČNIK LUCIJApotocnik.lucija@os-mezica.sisvetovalna delavka
29.PRATNEKAR NINApratnekar.nina@os-mezica.si
30.PREVORČIČ BARBARAprevorcic.barbara@os-mezica.sipomočnica ravnatelja
31.RAVŠER RENATAravser.renata@os-mezica.si
32.SEDOVŠEK NEVENKAsedovsek.nevenka@os-mezica.si
33.SKARLOVNIK MARJETAskarlovnik.marjeta@os-mezica.si
34.SLATINŠEK PETRAslatinsek.petra@os-mezica.si
35.ŠTREKELJ LUCIJAstrekelj.lucija@os-mezica.si
36.VERTAČNIK JERNEJAvertacnik.jerneja@os-mezica.si
37.VODOVNIK REBEKAvodovnik.rebeka@os-mezica.si
38.ZMAGAJ MARIJAzmagaj.marija@os-mezica.si
39.ZORMAN MATEJAzorman.mateja@os-mezica.si

Tehnično osebje

ZAP. ŠT. PRIIMEK IN IMEE-NASLOV 
1.BELAJ VIJOLETAbelaj.vijoleta@os-mezica.sičistilka
2.BRUNEC SUZANAbrunec.suzana@os-mezica.sičistilka
3.KOGELNIK CVETKAkogelnik.cvetka@os-mezica.sičistilka
4.MLAČNIK NATAŠAmlacnik.natasa@os-mezica.sičistilka
5.ROŽEJ NEŽKArozej.nezka@os-mezica.sičistilka
6.ŠKRUBE ANDREJAskrube.andreja@os-mezica.sičistilka
7.BRUDER BORUThisnik@os-mezica.sihišnik
8.LAGOJA LIDIJAlagoja.lidija@os-mezica.sikuharica
9.MIKLAVC BOJANAmiklavc.bojana@os-mezica.sikuharica
10.KRIVOGRAD MARIJAkrivograd.marija@os-mezica.siračunovodkinja
11.KOVAČ SAMANTA (vrtec)kovac.samanta@os-mezica.siračunovodkinja/tajnica za vrtec
12.GALER MARIJAgaler.marija@os-mezica.sitajnica
13.RAČUNOVODSTVOracunovodstvo@os-mezica.si
14.TAJNIŠTVOtajnistvo@os-mezica.si
15.KUHINJAkuhinja@os-mezica.si