Spoštovani,

lanskoletni Tradicionalni slovenki zajtrk (TSZ) je potekal drugače, kot smo ga bili vajeni v prejšnjih letih. Ker otroci v vrtcih in šolah niso bili fizično prisotni, razen nekaj izjem, tudi zajtrka, kot samostojnega obroka ni bilo mogoče zanje pripraviti. Glede na dogovor smo tako na omenjen dan del pouka na daljavo namenili dnevu slovenske hrane in pomenu rednega zajtrkovanja.

Ker je Tradicionalni slovenski zajtrk s kmetijskega, zdravstvenega, vzgojnega in še nekaterih drugih vidikov zelo pomemben, smo se odločili, da še pred koncem letošnjega šolskega leta omogočimo njegovo nadomestno izvedbo, ki bo potekala v petek, 11. junija 2021, ob 9.30 uri na šoli. Najprej bomo poslušali radijsko oddajo, nato pa bo sledil TSZ.

Vodja prehrane: Nina Pratnekar