Spoštovani starši.

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)

se od 31.1.2022 do vključno 4.2.2022, izvaja izobraževanje na daljavo za učence 9.b razreda zaradi odrejene karantene in

od danes, 1. 2. 2022 do vključno 8. 2. 2022, izvaja izobraževanje na daljavo za učence 8.b razreda, zaradi odrejene karantene.

Ravnatelj: Janko Plešnik