Vsako leto 10. decembra obeležujemo svetovni dan človekovih pravic. Na ta dan je  Generalna skupščina Združenih narodov v Parizu tri leta po koncu 2. svetovne vojne  sprejela Splošno deklaracijo človekovih pravic. Za sprejetje je glasovalo 48 članic, 8 članic se je vzdržalo (tudi takratna naša skupna država Jugoslavija), dve državi pa nista glasovali.

Dve leti kasneje je Generalna skupščina OZN pozvala vse države in zainteresirane mednarodne organizacije, da se Dan človekovih pravic praznuje prav na ta dan. Generalna skupščina je razglasila to splošno deklaracijo človekovih pravic kot skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki, vedno v skladu s to Deklaracijo, pri pouku in vzgoji razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter s postopnimi državnimi in mednarodnimi ukrepi zagotovili in zavarovali njihovo splošno in resnično priznanje in spoštovanje, tako med narodi držav članic samih, kakor tudi med ljudstvi ozemelj pod njihovo oblastjo. Deklaracija je zapisana v 30 členih.

Vseeno se tudi  75 let  po 2. svetovni vojni po svetu še vedno dogaja, da države kršijo  ljudem njihove osnovne pravice.

Vse od  leta 2009 si nevladna organizacija Amnesty International prizadeva odkrivati krivice, ki jih vlade držav izvajajo nad posamezniki in skupinami na političnem področju.

Učenci in učitelji na naši šoli vsako leto z apeli pozivamo kršitelje k ukrepanju. V novembru in decembru tako sedmošolci pri etiki pišemo pisma, ki jih kasneje Amnesty International razpošlje naslovnikom . Tudi letos je to mogoče, čeprav pouk poteka na daljavo. V akciji se nam seveda lahko priključijo tudi starši.

Navodila najdete na spletni strani Amnesty International Slovenije:

https://sola.amnesty.si/pisem-za-pravice-2020

Ne pozabimo na predzadnji, 29. člen Splošne deklaracije človekovih pravic, ki  govori o dolžnosti do skupnosti!

  1. Vsakdo ima dolžnosti do skupnosti, kajti samo v njej je mogoč svoboden in poln razvoj njegove osebnosti.
  2. Pri uresničevanju pravic in svoboščin za vsakogar veljajo samo omejitve, ki so določene z zakonom in katerih izključni namen je zagotoviti ustrezno priznanje in spoštovanje pravic in svoboščin drugih ter zadostiti upravičenim zahtevam morale, javnega reda in splošne blaginje v demokratični družbi.
  3. Teh pravic in svoboščin se v nobenem primeru ne sme uresničevati v nasprotju s cilji in načeli Organizacije združenih narodov.

Varujmo svoje pravice in ravnajmo odgovorno, da bodo zagotovljene vsem!