Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika iz objektivnih razlogov – težave pri dobavi in dostavi določenih živil s strani dobaviteljev, zavrnitve neustreznih živil ali ob nepričakovani odsotnosti zaposlenih v kuhinji.