Knjižnično informacijsko znanje (KIZ) je splošno znanje o informacijskih virih, njihovi izbiri in uporabi za določene namene.

Učenci v okviru KIZ-a razvijajo sposobnosti in veščine za samostojno uporabo knjižnice in informacijskih virov. Vključuje razvijanje vseh vrst pismenosti, še posebej pa informacijske. Učenci se učijo prepoznati informacijsko potrebo in na osnovi te pridobivati, razumeti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov.

Za dosego navedenih ciljev se knjižničar povezuje z ostalimi pedagoškimi delavci. Bibliopedagoške ure tako potekajo sodelovalno (aktivno sodelujejo učitelj, knjižničar in učenci), ali pa jih knjižničar izvede samostojno (brez sodelovanja učitelja).

Bibliopedagoškemu delu so namenjene štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 ur v devetih letih šolanja.