ANKETA ZA UČENCE od 6. do 9. razreda je dostopna na:

https://anketa.nijz.si/vss24OSucenci

Anketo izpolnite najkasneje do 31. julija 2024. Hvala.

PREDSTAVITEV PROGRAMA

Varno s soncem je preventivni program, ki je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože. Pojavnost kožnega raka je močno povezana z izpostavljanjem UV sevanju kot s pogostostjo sončnih opeklin, zlasti v otroštvu.

Nosilci programa so Nacionalni inštitut za javno zdravje, Združenje slovenskih dermatovenerologov in Društvo za boj proti raku regije Celje.

IZVAJANJE PROGRAMA NA ŠOLI

V programu Varno s soncem sodelujemo že vrsto let. S sistematičnim pristopom otroci pridobijo osnovna znanja o soncu (koristne in škodljive učinke na zdravje), koži in samozaščitnem ravnanju. Raznolike aktivnosti in dejavnosti izvajamo otrokovi starosti primerno.

CILJ, ki ga želimo doseči: učenci naj osvojijo osnovne načine zaščite pred UV sevanjem in, kar je najpomembnejše, naj jih tudi izvajajo v praksi.

AKTIVNOSTI:

  • razredniki izvedejo razredno uro na to temo, vsi ostali pa aktivno spodbujajmo šolarje ter drug drugega k upoštevanju načel zaščite pred soncem,
  • tematike se dotaknemo ob različnih dnevih dejavnosti, ki se dogajajo na prostem ter pri izvajanju letne in zimske šole v naravi,
  • upoštevamo čas (kolikor se le da), ko je gibanje na prostem varno in primerno, poleti dopoldan nekje do 10. ure in popoldan po 17. uri,
  • upoštevamo pravilo sence: kadar je naša senca krajša od telesa, poiščimo/naredimo senco (senca drevesa, umik v zaprte prostore ali umetno zasenčen prostor),
  • jih spodbujamo k uporabi naravne zaščite (primerna oblačila, klobuk ali čepica s ščitnikom v legionarskem stilu, kakovostna sončna očala),
  • jih spodbujamo k zaužitju dovolj tekočine (voda, nesladkan čaj).

ŽELIMO SI, DA BI VSI SAMOZAŠČITNO RAVNANJE PRED ŠKODLJIVIMI SONČNIMI ŽARKI

PRENESLI V VSAKODNEVNO ŽIVLJENJE.

GRADIVO: 

 

Koordinatorica programa Varno s soncem: Polonca Bivšek