V sodelovanju vseh učencev in učiteljic razredne stopnje, učencev in učiteljice LUM predmetne stopnje in Vrtca Mežica so nastali čudoviti velikonočni izdelki.