Prvi ponedeljek v oktobru, v tednu otroka, smo na šoli organizirali kulturni dan z naslovom Ponudim pomoč, dobim moč. Na ta dan smo se ozrli v začetek avgusta in dneve po poplavah, ki so tudi v Mežici pustile žalostno razdejanje.

Kdo je bil prvi na terenu, kdo prižge sireno za nevarnost, zakaj v Mežici še vedno videvamo pripadnike Slovenske vojske, kako se skavti naučijo biti odgovorni in iznajdljivi …? Na ta in še več vprašanj smo iskali in dobili odgovore s pomočjo gostov, ki so predstavili delovanje svojih organizacij, povedali, kako so se oni vključevali v dneh, ko smo odpravljali posledice poplav, in utrdili prepričanje, da je ponuditi in dati pomoč nujno in dobro tako za tistega, ki jo potrebuje, kot za onega, ki jo da.

V prvem delu dne so učenci od prvega do devetega razreda spremljali predstavitve Območnega štaba Civilne zaščite Mežica, Prostovoljnega gasilskega društva Mežica, Skavtov Koroška 2 in pripadnikov Slovenske vojske.

V drugem delu kulturnega dne pa so učenci predmetne stopnje z našimi gosti še v praksi preizkusili njihove veščine  in vsakdanja opravila ter spoznali opremo, ki jo pri tem uporabljajo.

Učenci razredne stopnje pa soustvarjali na temo poplave, solidarnost, medsebojna pomoč.

Ta dan smo se naučili marsikaj koristnega in pomembnega za življene.

Koordinatorica KD Jerneja Vertačnik