V tajništvu lahko prevzamete najdene predmete v kolikor so vaši.